GÓI LIỆU TRÌNH CHĂM SÓC DA VIP

GÓI LIỆU TRÌNH CHĂM SÓC DA VIP
ĐĂNG KÝ GÓI LIỆU TRÌNH CHĂM SÓC DA VIP
Liên hệ /

SÁNG DA - LÁNG MỊN 
5 Buổi - Giá chỉ 7.000K 

*CAM KẾT:
- Hết Mụn
- Giảm Tàn Nhang
- Giảm thâm
- Se Khít Lỗ Chân Lông
- Cấp Ẩm
- Kiềm Dầu
- Căng Bóng
- Trắng Sáng

Quyền Lợi Thành Viên:
- Khách hàng được dùng chung thẻ cho tối đa 2 người
- Chăm sóc da VIP
- Cá nhân hoá phác chăm sóc da cho từng khách hàng theo từng buổi
- Từng tình hình da và theo mùa

ĐĂNG KÝ GÓI LIỆU TRÌNH CHĂM SÓC DA VIP
ĐĂNG KÝ GÓI LIỆU TRÌNH CHĂM SÓC DA VIP
Liên hệ /

 

SÁNG DA - LÁNG MỊN 
5 Buổi - Giá chỉ 7.000K 
yes

*CAM KẾT:
- Hết Mụn
- Giảm Tàn Nhang
- Giảm thâm
- Se Khít Lỗ Chân Lông
- Cấp Ẩm
- Kiềm Dầu
- Căng Bóng
- Trắng Sáng

Quyền Lợi Thành Viên:
- Khách hàng được dùng chung thẻ cho tối đa 2 người
- Chăm sóc da VIP
- Cá nhân hoá phác chăm sóc da cho từng khách hàng theo từng buổi
- Từng tình hình da và theo mùa

ĐĂNG KÝ GÓI LIỆU TRÌNH CHĂM SÓC DA VIP